Len Muller se tweede album is vrygestel, ‘Oog van die storm’